Privacyverklaring Schrijfkompas

Schrijfkompas, gevestigd aan Westerstraat 286, 7522 DK Enschede, respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Het onderstaande privacy-beleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Schrijfkompas.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schrijfkompas kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u zich aanmeldt voor een training/cursus, workshop, coaching en/of nieuwsbrief van Schrijfkompas en/of omdat u contact opneemt voor meer informatie of een kennismakingsgesprek. 

 

Schrijfkompas kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw bedrijfsnaam of de naam van de organisatie / het bedrijf waarvoor u werkt;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres;
 • uw bankrekeningnummer;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie (bijv. per e-mail of via een formulier op onze website) en telefonisch.

 

Waarom wij die gegevens nodig hebben

Schrijfkompas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw inschrijving voor een training/cursus, workshop of coaching en de betaling daarvan;
 • u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u te kunnen informeren over een workshop waar u zich voor hebt ingeschreven;
 • u te informeren over wijzigingen van het aanbod van Schrijfkompas;
 • als Schrijfkompas hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
Hoe lang wij die gegevens bewaren
Schrijfkompas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Schrijfkompas zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard zodat kan worden voldaan aan de regels die de Belastingdienst stelt aan de administratie. Als er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

Delen met anderen

Schrijfkompas verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Schrijfkompas, sluit Schrijfkompas een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schrijfkompas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief uitsluitend als u hebt aangegeven dat u op de hoogte wilt blijven van activiteiten van Schrijfkompas. Het mailadres dat u voor dit doel hebt doorgegeven wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen.  Bij elke nieuwsbrief hebt u de mogelijkheid zich af te melden.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Schrijfkompas gebruikt

Schrijfkompas gebruikt technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Schrijfkompas gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

 

Schrijfkompas maakt gebruik van verschillende diensten om berichten op social media te delen, te weten Facebook en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Twitter, Facebook en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@schrijfkompas.nl. In sommige gevallen vraagt Schrijfkompas hiervoor om uw legitimatie, ter bescherming van uw privacy. Schrijfkompas zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Schrijfkompas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Schrijfkompas maakt gebruik van een SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 


Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schrijfkompas verzamelde persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Schrijfkompas: info@schrijfkompas.nl

 


BMT Manager
© 2019 Schrijfkompas :: Realisatie: BMT Media